Chronische pijn

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan, pijn vermindering bereikt worden.
Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. De behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn.

In 2009 is een protocol ontwikkeld door oefentherapeuten Cesar/Mensendieck om patiënten met chronische pijn te kunnen behandelen in samenwerking met revalidatieartsen en revalidatiecentra. De oefentherapeuten zijn regionaal georganiseerd en onderhouden in hun eigen regio contact met verschillende verwijzers. Dit maakt de lijnen kort, zodat de behandeling snel kan starten.